Over Inspiratio

‘Inspiratio’ is een denktank, gebaseerd op het judeo-christelijke gedachtengoed, die een waardevolle en waarden-bewuste stem wil laten klinken die tegenwoordig weinig of niet gehoord wordt in de reguliere media. Ze wil schrijvers, denkers en sprekers bij elkaar brengen voor een positief, opbouwend en hoopvol geluid, op het snijpunt van maatschappij en spiritualiteit.

Ze werd opgericht op 6 juni 2023 te Brussel door Karel Buntinx, Ignace Demaerel en Tim Brys.

Lees hier ons 12-puntenplan (een uitgebreidere versie vind je in het volgende artikel):

 1. We kiezen voor een open en respectvolle dialoog in de media en weigeren ons in de huidige polarisering en verruwing te laten meeslepen.
 2. We zijn op politiek, sociaal of doctrinair vlak noch links noch rechts. We hopen boven deze hokjes te kunnen uitstijgen in een derde, hogere weg en samen te werken met mensen uit alle strekkingen.
 3. We willen niet meegaan in de toenemende commercialisering van onze media en cultuur, maar willen ons richten op meer levensbeschouwelijke, inhoudelijke en betekenisvolle content.
 4. We pleiten voor meer intellectuele eerlijkheid, meer balans en openheid voor kritische stemmen die, waar nodig, tegen de mainstream van onze cultuur ingaan.
 5. We zijn bezorgd om het gebrek aan een gezamenlijke koers in onze maatschappij, die de levensbeschouwelijke versnippering overstijgt. We willen meebouwen aan positieve fundamenten voor een diverse samenleving.
 6. We geloven in morele waarden, in het goede, het waarachtige en mooie, en weigeren in een relativistische, cynische tijdgeest mee te gaan.
 7. We omarmen elke vooruitgang, maar ontkennen dat je daarvoor ook kostbare traditionele waarden moet overboord gooien.
 8. We zijn overtuigd van de noodzaak van zingeving, spiritualiteit en hogere doelen, en willen bewust de judeo-christelijke wortels van onze beschaving terug onder de aandacht brengen.
 9. We kijken kritisch naar onze cultuur en de huidige oppervlakkigheid, en willen de diepere vragen stellen die te vaak onbenoemd blijven.
 10. We kiezen voor duurzame waarden en de lange termijn, niet voor het instant genot, de feel good-cultuur en de likes.
 11. We hechten groot belang aan gezonde en duurzame intermenselijke relaties, aan het onmisbare sociale weefsel en solidariteit met de sociaal-zwakkeren, tegen elk extreem individualisme in.
 12. We gaan voor een holistische benadering van de mens, waarbij rationaliteit én gevoel, hart én verstand, individu én sociale context, waarheid én liefde, wetenschap én spiritualiteit in balans zijn.

KERNTEAM

Ignace Demaerel is denker, schrijver, columnist, godsdienstleraar en pastor in Brussel. Hij studeerde filosofie aan de K.U. Leuven en protestantse godgeleerdheid in Brussel. Naast vele artikels en enkele brochures heeft hij zes boeken gepubliceerd. Sinds 2012 is hij columnist/opiniemaker bij Knack.be. Zie ook www.ignacedemaerel.be.

Karel Buntinx is gepensioneerd leraar mentaal gehandicapten en karaktergestoorden. Decennialang was hij verantwoordelijke voor christelijke groep Beringen. Hij schreef als journalist achtereenvolgens voor GVA, Het Volk en HLN, alsook voor allerlei magazines zoals Business and Industry (Uitg Roularta), en tot onlangs voor VErbindinG en i-Opener. Hij is ook ziekenhuisaalmoezenier.

Tim Brys doctoreerde aan de VUB in artificiële intelligentie en behaalde een master in Midden-Oosterse studies in Beiroet. Hij woonde vijf jaar in Libanon naar aanleiding van de Syrische vluchtelingencrisis. Vandaag werkt hij vanuit België als onderzoeker in vredestichtende initiatieven in Libanon, en is ook als post-doctoraal medewerker verbonden met het AI labo van de VUB.